Kệ Trưng Bày Trắng Viền Đen Giá Xưởng KTB087

3,000,000 2,700,000