Tủ Trưng Bày Sản Phẩm Giá Xưởng KTB024

5,500,000 4,400,000