Tủ Kệ Kính Trưng Bày 1M6 Giá Xưởng KTB032

5,200,000 4,750,000