Bàn Giám Đốc 1M6 x 80 Không Hộc Giá Xưởng BGDM6

3,600,000 3,000,000