Bàn Giám Đốc Liền Tủ Giá Xưởng BGD087

4,850,000 4,500,000