Bàn Giám Đốc Liền Tủ Kệ Giá Xưởng BGD047

3,900,000 3,500,000