Ghế giám đốc màu nâu đẳng cấp

5,500,000 3,750,000