Giường Gỗ Công Nghiệp 1m6 x 2m G025

3,200,000 2,700,000