Ghế Xoay Trưởng Phòng Có Kê Đầu Và Chân D20

2,950,000 1,495,000