Thanh Lý Quầy Cũ Màu Trắng QTL028

4,000,000 3,000,000