Quầy Liền Kệ Trưng Bày Sản Phẩn Cao Cấp

3,900,000 3,200,000