Quầy Chữ L 3M X 1M6 Đóng Mới Giá Xưởng QLT098

7,800,000 7,200,000