Thanh lý Quầy gỗ chữ U màu vàng 2m1×1m1 sâu 50cm giá xưởng

10,000,000 6,500,000