Bàn Trưởng Phòng Liền Tủ Giá Xưởng BGD035

4,500,000 4,000,000