Tủ Kệ Gỗ Trưng Bày Sản Phẩm 1m4 x 2m Giá Xưởng KTB043

4,500,000 2,800,000