Quầy 1M6 Đóng Mới Giá Xưởng QLT035

4,350,000 3,800,000