Kệ Gỗ Màu Trắng Viền Đen 0,8 x 2m Giá Xưởng KTB027

3,000,000 1,600,000