Kệ Trưng Bày Gỗ 1M6 X 1M8 Giá Xưởng KTB062

3,800,000 3,300,000