Tủ Kệ Trưng Bày Màu Trắng 1M2 Giá Xưởng KTB021

4,000,000 3,550,000