Kệ Trưng Bày Gỗ 10 Ngăn Giá Xưởng KTB066

3,000,000 2,550,000