Tủ Hồ Sơ Gỗ 1M47x2M2 Cũ Cửa Lùa Kính THS098

2,850,000 2,350,000