Thanh Lý Tủ Kệ Hồ Sơ Cũ THS086

3,500,000 2,450,000