Thanh lý Tủ hồ sơ 4 cánh mở màu trắng 80cmx2mx40cm

1,800,000