Thanh Lý Kệ Hồ Sơ 1M46 Cũ Màu Trắng THS087

2,850,000 2,150,000