Thanh Lý Kệ Hồ Sơ 1M3 Cũ THS081

1,500,000 950,000