Thanh Lý Bàn Làm Việc 1M3 Cũ Nhiều Hộc BLV092

1,050,000 730,000