Thanh Lý Bàn Giám Đốc 1M6 Cũ BGD029

2,900,000 2,350,000