Thanh Lý Bàn Giám Đốc 1.6m cũ BGD031

2,900,000 2,450,000