Thanh Lý Bàn Giám Đốc 1M8 Cũ BGD097

4,000,000 2,750,000