Giường Phản 1M8 Gỗ Công Nghiệp Giá Xưởng G032

3,800,000 3,200,000