Giường 1M4 Cũ Gỗ Ghép Phủ Xoan Đào Giá Xưởng G072

3,000,000 2,200,000