Combo Giường Phản + Tab Đầu Giường Giá Xưởng CB027

3,800,000 3,200,000