Combo Giường Gỗ + Tab Giá Xưởng CB001

4,900,000 4,300,000